luzginti

luzginti
lùzginti, -ina, -ino, luzgìnti, -ìna, -ìno 1. tr., intr. J ką nukarusį judinti, purtyti, vizginti: Kiaulės, karvės ausimis lùzgina, ginas nu vabalų Tl. Šuo ausis lùzgina J. Uodegą lùzginti . 2. tr. raginti, gyvinti: Ans arklį lùzgina bėgti J. Jis šokinėjo nuo vienų prie kitų ir visą talką luzgino . Aną, jei nori, lùzgink ir lùzgink, šiaip užmigtų bedirbdamas Grg. | Šnekinu, juokinu, kybinu, tai bus lùzginu J. 3. intr. valkiotis: Kur čia lùzgini, a nori į skūrą gauti! Vvr. 4. refl. J negražiai rengtis, muturiuotis.
◊ ausų̃ nelùzginti nekreipti dėmesio: Aš anam kalbu, o ans nė ausų̃ nelùzgina Slnt.
\ luzginti; apsiluzginti; įluzginti; išluzginti; nuluzginti; paluzginti; parluzginti; suluzginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • apsiluzginti — apsilùzginti: Apsiluzgìnti yra apsirėdyti nedailiai J. luzginti; apsiluzginti; įluzginti; išluzginti; nuluzginti; paluzginti; parluzginti; suluzginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išluzginti — išlùzginti tr. išjudinti: Aš tą akmenį išlùzginau iš vietos Krt. luzginti; apsiluzginti; įluzginti; išluzginti; nuluzginti; paluzginti; parluzginti; suluzginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lizginti — lìzginti, ina, ino tr. judinti, luzginti (ausis): Gyvuliai ausis lìzgina Prk. ◊ nė ausų̃ nelìzgina sakoma apie meluojantį: Nė ausų̃ nelìzgina, ko prižadėjo, šiaudų, neatveža J. lizginti; palizginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • luzgenti — luzgenti, ẽna, ẽno DŽ žr. luzginti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • luzginimas — lùzginimas sm. (1) → luzginti: 1. Kaip tik vėjas, tumet varnos lùzginimo (baidyklių) bijo Kal. 2. Manot, tas lùzginimas mun taip tinka, bet, kad nėko nesakai, iš ano nėkas nėra Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • luzginėti — luzginėti, ėja, ėjo iter. dem. luzginti 3: Ir luzginės kurio nelabojo čia, į vidų eik! Vvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuluzginti — nulùzginti 1. tr. nepatogiai, maskatuojant nunešti: Lazgu, lazgu ir nulùzgino tuščius nėšius Šts. Taip nenulùzginsi, rankos pavargs! Kal. 2. intr. nueiti: Petras, mačiau, į miestą nulùzgino Šv. luzginti; apsiluzginti; įluzginti; išluzginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paluzginti — palùzginti tr. pajudinti: ^ Įkąsk ir palùzgink! (erzinamas atsakymas besiplūstančiam) Krtn. | refl.: Pasilùzginau (pasitaisiau), vėl darbuojuos Rt. ◊ ausų̃ nepalùzginti nesirūpinti: Anie par savo užkietėjimą ir ausų nepaluzgina rš. luzginti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parluzginti — parlùzginti tr. nepatogiai, sunkiai parnešti: Parlùzginau šįryt penkis tetervinus nušavęs[is] Kal. Pilną viedrą pieno parlùzginau Ms. luzginti; apsiluzginti; įluzginti; išluzginti; nuluzginti; paluzginti; parluzginti; suluzginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suluzginti — sulùzginti tr. sujudinti, supurtyti: Duku, duku už krūtinės ir už čiuprynos nutvėręs, sulùzgino jį, t. y. supurtino J. | refl.: Susilùzginęs pienas Šts. | Susilùzginusios gyvatės nekanda Šts. luzginti; apsiluzginti; įluzginti; išluzginti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”